Naša investicijska strategija

Fokus naših investicija su mala i srednja poduzeća te tvrtke s malom i srednjom tržišnom kapitalizacijom, a pri tom nastojimo zadržati većinske udjele u perspektivnim tvrtkama iz portfelja. Naša planirana investicija u tvrtke iznosi između 3 i 12 milijuna eura, s prosječnom investicijom od 7 milijuna eura.

Želimo donijeti značajnu vrijednost sa svakom pojedinačnom investicijom, bilo putem osnaživanja menadžmenta ili dovođenjem vrhunskih stručnjaka iz industrije koji će zadovoljiti specifične potrebe tvrtke (restrukturirati tvrtku ili potaknuti rast).

S kapitalom kao glavnim instrumentom nastojimo pomoći u optimizaciji i organizaciji potpunog financiranja tvrtke u portfelju – bilo kroz dužničke ili mezaninski konvertibilne dužničke instrumente. Takav će se način rada analizirati i optimizirati za svaku pojedinačnu investiciju u portfelju.

Naša investicijska filozofija

Zavrjeđujemo Vaše povjerenje

Investitori se odlučuju za nas zbog našeg iskazanog i neprikosnovenog iskustva u transakcijama na tržištima jugoistočne Europe.

Članovi našega tima posvećeni su ispunjavanju potreba malih i srednjih poduzeća (poduzetnika i poduzeća u obiteljskom vlasništvu) u proteklih 20 godina. Naš tim čine i poduzetnici i investitori, što nam omogućuje izvrsno razumijevanje obiju strana.

Kao rezultat naše sustavne prisutnosti na tržištu, stekli smo velik broj poslovnih kontakata s vrlo specifičnim funkcionalnim iskustvima i iskustvima u industriji, koji nam služe kao vrijedan ekosustav. Ako se ukaže potreba, uključit ćemo svoje poslovne kontakte u određeni projekt kako bi Vam pomogli u rastu.

Načela društvene odgovornosti

Načela zaštite okoliša, socijalne politike i upravljanja snažan su dio naših strategija investiranja i naših načela poslovnog ponašanja. Posvećeni smo pronalaženju optimalnog pristupa i pružanju najboljih rješenja: štitimo interese klijenata te upravljamo aktivnostima, podržavamo ih i izvršavamo tako da postizanje vrhunskih rezultata ne nanosi štetu u zajednicama uključenima u investicije. Usredotočeni smo na dugoročne rezultate i vjerujemo da je najbolji način za njihovo postizanje poslovanje kojem je socijalna i ekološka dobrobit u središtu.

Kako stvaramo vrijednost.

Kreiramo optimalne strukture transakcija u skladu s interesima naših partnera. Svrha je takvih struktura ostvariti ciljeve poduzetnika koji prodaju ili dokapitaliziraju svoje tvrtke te dugoročni interes fonda prilikom izlaska iz poslovanja (eng. at exit). Budući da naš tim ima značajno iskustvo u prodaji malih i srednjih poduzeća u regiji jugoistočne Europe, od početka vrlo temeljito analiziramo konačni (krajnji) izlazak iz poslovanja. Time stvaramo vrijednost za tvrtku i njezine dioničare u svakom koraku investicijskog procesa. Naš proces stvaranja vrijednosti po principu unapređenja, razvoja i transformacije prvi se put primjenjuje u fazi analize projekta, a kasnije, i nakon investiranja. Proces je podijeljen u tri faze:

UNAPREĐENJE

Tim, zajedno s menadžmentom tvrtke, intenzivno radi na „jednostavnim unapređenjima“ koja prepoznamo prilikom dubinske analize tvrtke. Ta se unapređenja provode interno, a uključuju osnaživanje korporativnog upravljanja, postupaka izvješćivanja i praćenja, izrade proračuna, nabave, optimizacije radnog kapitala, pregovora o postojećim planovima otplate dugova, uvođenja iskusnih menadžera i slično.

UNAPREĐENJE

UNAPREĐENJE

 • Dubinska analiza i 100-dnevni akcijski plan
 • Detaljna financijska analiza
 • Optimizacija troškova i profitabilnosti
 • Preporuke u području ljudskih resursa

RAZVOJ

Naš tim, zajedno s menadžmentom tvrtke, intenzivno radi na srednjoročnim promjenama, kao što su uvođenje i jačanje funkcionalnih postupaka i uvođenje menadžera (ako je potrebno) te osigurava da se promjene provode u skladu s predviđenim planom tvrtke.

RAZVOJ

RAZVOJ

 • Provedba strategije temeljene na resursima i tržištu
 • Provedba poslovnog plana
 • Referentna mjerila industrije
 • Korporativno upravljanje
 • Uspostava iskusnog menadžmenta

TRANSFORMACIJA

Cilj je tima (i upravljačkog tima) ostvarivanje postavljenih mjerila, vizije i rezultata koji su definirani prilikom početne investicije. Nakon uspješnog provođenja promjena, rezultat može biti djelomična ili potpuna transformacija početno kupljene imovine (tvrtke). Transformacija može biti isključivo organizacijska (uspješan prelazak iz poslovanja koji vodi jedan poduzetnik ili obiteljskog poslovanja u tvrtku s neovisnim menadžmentom), može se izvršiti uvođenjem novih, unaprijeđenih proizvoda i usluga, ili se može olakšati ulazak u potpuno novu vertikalu poslovanja. Navedene aktivnosti provodimo kako bismo tvrtki donijeli dodatnu vrijednost prilikom izlaska iz poslovanja (eng. at exit).

TRANSFORMACIJA

TRANSFORMACIJA

 • Preoblikovanje i promjena poslovnog modela
 • Nova organizacijska struktura
 • Uvođenje novih proizvoda i usluga
 • Otvaranje novih tržišta i poslovanja
 • Omogućivanje vodećeg položaja u industriji

UNAPREĐENJE

UNAPREĐENJE

 • Dubinska analiza i 100-dnevni akcijski plan
 • Detaljna financijska analiza
 • Optimizacija troškova i profitabilnosti
 • Preporuke u području ljudskih resursa

RAZVOJ

RAZVOJ

 • Provedba strategije temeljene na resursima i tržištu
 • Provedba poslovnog plana
 • Referentna mjerila industrije
 • Korporativno upravljanje
 • Uspostava iskusnog menadžmenta

TRANSFORMACIJA

TRANSFORMACIJA

 • Preoblikovanje i promjena poslovnog modela
 • Nova organizacijska struktura
 • Uvođenje novih proizvoda i usluga
 • Otvaranje novih tržišta i poslovanja
 • Omogućivanje vodećeg položaja u industriji

Naše vrijednosti

Naše temeljne vrijednosti u središtu su svega što radimo:

Povjerenje

Povjerenje je temelj svakog uspješnog ljudskog i poslovnog odnosa. Čvrsto vjerujemo u dugoročne veze izgrađene na povjerenju.

Integritet

Integritet, poštenje i povjerljivost čine temelj naše reputacije, koju smatramo našom najvrjednijom imovinom.

Izvrsnost

Nastojimo postići najvišu razinu kvalitete i izvrsnosti u svim našim projektima. Vjerujemo u kontinuiranu edukaciju i usavršavanje našeg osoblja i očekujemo da će to izravno dovesti do dugoročnog uspjeha.

Predanost

Posvećeni smo investitorima i tvrtkama u portfelju tijekom cijelog trajanja investicije bez obzira na to koliko taj proces bio težak i izazovan.

Neovisnost

Invera Equity Partners u vlasništvu je svojih partnera i oni njime upravljaju. Nije dio niti jedne bankarske, brokerske ili druge grupacije privatnog kapitala.

Odgovara li Vam naš pristup?