Od poduzetnika za poduzetnike
Naše poduzetničko iskustvo i rad s njima, omogućili su nam da steknemo razumijevanje poduzetničkog načina razmišljanja. Istinski vjerujemo u lokalnu prisutnost na svakom od naših glavnih tržišta te stoga imamo lokalne timove i urede te partnere u Ljubljani, Zagrebu i Sarajevu. Poduzetnički način razmišljanja omogućuje nam pristup analizi poslovanja koja naglašava dinamične odnose, izazovne strategije i usklađenost interesa. Naš je primarni cilj ostvariti partnerstvo s vlasnicima i menadžerima tvrtki koje teže ostvarivanju potencijala rasta i razvoju poslovanja.

Stručnost našeg tima

Zajedno imamo više od 100 godina iskustva

Posvećeni smo malim i srednjim poduzećima

Specijalizirani smo za međunarodne transakcije

Spajamo međunarodni pristup i lokalnu stručnost

Omogućujemo pristup globalnim tržištima

Izgrađujemo dinamične odnose i usklađujemo interese

Područja investiranja.

ORGANSKI RAST VOĐEN IZVOZOM

Nastojimo investirati u tvrtke koje imaju dokazane, konkurentne proizvode ili usluge i koje mogu proširiti svoje ponudu i poslovanje i na strana tržišta – (većinski diljem EU-a ili čak i šire).

KONSOLIDACIJSKI POTENCIJAL

Cilj nam je investirati u tvrtke koje imaju konsolidacijski potencijal u regiji jugoistočne Europe. Težimo investirati u tvrtku koja ima konsolidacijski potencijal (tzv. konsolidacijska platforma), a kasnije u procesu nastavljamo s dodatnom akvizicijom poduzeća (eng. bolt-on acquisitions).

NEDOVOLJNA ISKORIŠTENOST IMOVINE

Cilj nam je povećati produktivnost i iskorištenost imovine , ili kao dio transakcije ili nakon uspješnog investiranja, s ciljem dostizanja vodećih globalnih ključnih pokazatelja uspješnosti (eng. KPIs) u industriji.

Potencijal za suradnju

Želimo se povezati s vlasnicima tvrtki koje trenutno ostvaruju 1 ili više milijuna eura dobiti prije kamata, poreza i amortizacije (eng. EBITDA) i/ili 5 ili više milijuna eura prihoda, a za koje vrijedi jedna ili više sljedećih karakteristika:
Naš su fokus sljedeće industrije
Ne ulažemo u:
Ako dijelite istu viziju i strateški smjer kao i mi, pravi smo partner za Vas. Uvijek ćemo pronaći pravu transakcijsku strukturu kako bismo uskladili naše interese i interese poduzetnika i tvrtke.

Naše djelovanje

UNAPREĐENJE

Tim, zajedno s menadžmentom tvrtke, intenzivno radi na „jednostavnim unapređenjima“ koja prepoznamo prilikom dubinske analize tvrtke. Ta se unapređenja provode interno, a uključuju osnaživanje korporativnog upravljanja, postupaka izvješćivanja i praćenja, izrade proračuna, nabave, optimizacije radnog kapitala, pregovora o postojećim planovima otplate dugova, uvođenja iskusnih menadžera i slično.

UNAPREĐENJE

UNAPREĐENJE

 • Dubinska analiza i 100-dnevni akcijski plan
 • Detaljna financijska analiza
 • Optimizacija troškova i profitabilnosti
 • Preporuke u području ljudskih resursa

RAZVOJ

Naš tim, zajedno s menadžmentom tvrtke, intenzivno radi na srednjoročnim promjenama, kao što su uvođenje i jačanje funkcionalnih postupaka i uvođenje menadžera (ako je potrebno) te osigurava da se promjene provode u skladu s predviđenim planom tvrtke.

RAZVOJ

RAZVOJ

 • Provedba strategije temeljene na resursima i tržištu
 • Provedba poslovnog plana
 • Referentna mjerila industrije
 • Korporativno upravljanje
 • Uspostava iskusnog menadžmenta

TRANSFORMACIJA

Cilj je tima (i upravljačkog tima) ostvarivanje postavljenih mjerila, vizije i rezultata koji su definirani prilikom početne investicije. Nakon uspješnog provođenja promjena, rezultat može biti djelomična ili potpuna transformacija početno kupljene imovine (tvrtke). Transformacija može biti isključivo organizacijska (uspješan prelazak iz poslovanja koji vodi jedan poduzetnik ili obiteljskog poslovanja u tvrtku s neovisnim menadžmentom), može se izvršiti uvođenjem novih, unaprijeđenih proizvoda i usluga, ili se može olakšati ulazak u potpuno novu vertikalu poslovanja. Navedene aktivnosti provodimo kako bismo tvrtki donijeli dodatnu vrijednost prilikom izlaska iz poslovanja (eng. at exit).

TRANSFORMACIJA

TRANSFORMACIJA

 • Preoblikovanje i promjena poslovnog modela
 • Nova organizacijska struktura
 • Uvođenje novih proizvoda i usluga
 • Otvaranje novih tržišta i poslovanja
 • Omogućivanje vodećeg položaja u industriji

UNAPREĐENJE

UNAPREĐENJE

 • Dubinska analiza i 100-dnevni akcijski plan
 • Detaljna financijska analiza
 • Optimizacija troškova i profitabilnosti
 • Preporuke u području ljudskih resursa

RAZVOJ

RAZVOJ

 • Provedba strategije temeljene na resursima i tržištu
 • Provedba poslovnog plana
 • Referentna mjerila industrije
 • Korporativno upravljanje
 • Uspostava iskusnog menadžmenta

TRANSFORMACIJA

TRANSFORMACIJA

 • Preoblikovanje i promjena poslovnog modela
 • Nova organizacijska struktura
 • Uvođenje novih proizvoda i usluga
 • Otvaranje novih tržišta i poslovanja
 • Omogućivanje vodećeg položaja u industriji

Kreiramo optimalne strukture transakcija u skladu s interesima naših partnera. Svrha je takvih struktura ostvariti ciljeve poduzetnika koji prodaju ili dokapitaliziraju svoje tvrtke te dugoročni interes fonda prilikom izlaska iz poslovanja (eng. at exit).

Naš proces stvaranja vrijednosti po principu unapređenja, razvoja i transformacije prvi se put primjenjuje u fazi analize projekta, a kasnije, i nakon investiranja.

Tim Invera

Odlikuje nas znanje i strast za transformacijom poslovanja.

Jeste li zainteresirani za suradnju?