SLAVEN KORDIĆ
Rukovodeći partner

PG DiP u organizacijskom vodstvu – Said Poslovna škola, Sveučilište u Oxfordu; prvostupnik Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Posjeduje više od 15 godina iskustva rada s rizičnim kapitalom, privatnim kapitalom, spajanjima i akvizicijama te u upravljanju projektima/financijama u jugoistočnoj Europi.

Od 2008. do 2020. godine bio je partner u Ascendantu (IMAP SEE), vodećoj savjetodavnoj tvrtki za spajanja i akvizicije u regiji jugoistočne Europe.

Ima šest godina iskustva kao analitičar i upravitelj investicija u Hrvatskoj za društvo za upravljanje privatnim vlasničkim kapitalom (poduzetničkim kapitalom), Horizonte Venture Management GmbH, sa sjedištem u Beču.

Slaven je bio član Hrvatske olimpijske plivačke reprezentacije mladih. Oženjen je i otac dvoje djece.

Upoznajte naš tim

Naši rukovodeći partneri surađuju više od 17 godina i izgradili su vodeći neovisni savjetodavni tim za spajanja i akvizicije u jugoistočnoj Europi.
K_Sikiric2

KEMAL SIKIRIĆ

Rukovodeći partner
J_Skrubej2

Janez Škrubej

Partner
Z_Vukovic_Beric_2

Zrinka Vuković Berić

Članica Uprave
I_Josipovic2

IVAN JOSIPOVIĆ

Direktor investicija
d_sabolovic2

DENIS Sabolović

Menadžer investicija
M_Prcic2

MIHAEL PRČIĆ

Odvjetnik / Direktor pravne službe
J_V_Oniunas2

JURGIS V. ONIUNAS

Predsjednik Investicijskog odbora

Dopustite da Vam pomognemo u vođenju Vašeg poslovanja.